PIANET es una empresa que neix a Reus l’any 2014 de mans d’una dona emprenedora amb experiència dins el sector de la neteja. El seu objectiu es proporcionar un servei de neteja i de manteniment global tant per empreses com per particulars, buscant a través de la qualitat, el millor i més eficaç servei, respectant l’entorn i el medi que ens envolta.
Es per això, que PIANET, compta amb persones que formen part de la empresa, a les que se’ls proporciona formació, motivació i ajuda necessària per assolir el grau de satisfacció dels seus clients.

PIANET basa la seva Política de Qualitat i de Medi ambient en aquests factors,

  • Qualitat. L’exigència es un factor clau per la empresa com també de tot el seu personal.
  • Professionalitat. Complint amb els compromisos adquirits amb els nostres clients, fidelitzant-los
  • Responsabilitat. Dedicació del personal amb capacitat per oferir els serveis personalitzats i desenvolupar les diferents activitats dins el secto
  • Iniciativa. Implicació en millorar en la gestió diària per tal de obtenir un bon clima de treball, valorant l’esforç d’assumir responsabilitats per totes les persones.
  • Proactivitat. Dinamisme per part de la direcció per aconseguir totes aquelles certificacions i coneixements que facin de PIANET una empresa amb constant moviment.

PIANET cap a un servei sostenible

A més a més del preu, rendiment i qualitat, PIANET està treballant per assolir un servei sostenible, per que així aconseguirà satisfer als clients i millorar el rendiment social i ambiental, tenint en compte quins productes s’utilitzen, com es produeixen i com s’han processat de manera Eco Intel·ligent.